PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU
Názov konferencie: 16. konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti
Dátum: 20.11.2019
Čas: od: 09:30 - do: 17:30 hod
Kapacita:150
Cieľová skupina:organizácie verejnej správy
Adresa:Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Kľúčové obsahové zameranie konferencie:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Vás pozýva na 16. ročník konferencie o kvalite a spoločenskej zodpovednosti.
Ľutujeme. ale prihlasovanie na konferenciu je uzavreté.