PRIHLÁŠKA NA KONFERENCIU
Názov konferencie: 16. konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednosti
Dátum: 20.11.2019
Čas: od: 09:30 - do: 17:30 hod
Kapacita:150
Cieľová skupina:organizácie verejnej správy
Adresa:Hotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava
Kľúčové obsahové zameranie konferencie:
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky Vás pozýva na 16. ročník konferencie o kvalite a spoločenskej zodpovednosti.
Pre prihlásenie na konferenciu, prosíme vyplniť registračné údaje a svoju e-mailovú adresu, na ktorú Vám zašleme potvrdenie o zaevidovaní Vašej prihlášky v systéme.
* povinné polia. Pri vyplňovaní formulára používajte diakritiku.

I. Údaje o Vašej organizacií: (prosím vyplniť)

Názov organizácie: *IČO:

Adresa organizácie:
Ulica: *Kraj / Okres:
PSČ:
Mesto: *

II. Údaje o učastníkoch konferencie: (prosím vyplniť)

 1. osoba
Pracovný/služobný e-mail:*
Meno:*
Priezvisko:*
Titul pred:
Titul za:
Telefón:

* Prehlasujem, že osobné údaje účastníka vzdelávacej aktivity (zamestnanca organizácie) sú poskytnuté podľa § 78 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. V inom prípade poskytnutia osobných údajov ako podľa § 78 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov (t.j. v prípade poskytnutia osobných údajov inej osoby ako zamestnanca organizácie) prehlasujem, že osobné údaje účastníka vzdelávacej aktivity sú poskytnuté na základe súhlasu účastníka vzdelávacej aktivity, ktorým organizácia disponuje.

Mám záujem o informácie týkajúce sa aktuálnych noviniek a vzdelávacích aktivít CAF centra.

Informácia o Ochrane osobných údajov účastníkov.

PDF