Vzdelávacie aktivity v CAF centre sú do odvolania pozastavené.


Počet školení: 65
Podrobnosti
(id VA)
TermínNázov vzdelávacej aktivity (VA)MiestoPrihlásenieNa stiahnutie
14924.03.2020Získavanie spätnej väzby od zainteresovaných stránCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrušené
15118.03.2020Modelovanie procesov verejnej správyCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrušené
14711.03.2020Modelovanie procesov verejnej správyCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrušené
14526.02.2020123_Školenie: Strategické riadenie metódou Balanced Scorecard123_CAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava školenie
zrealizované
14413.02.2020Školenie interných audítorov systémov manažérstva kvality podľa normy EN ISO 19011:2018CAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava školenie
zrealizované
14306.02.2020WORKSHOP: Zvyšovanie kvality organizácií zapájaním zamestnancov (Model RESPECT – 7 princípov budovania angažovanosti zamestnancov) CAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava školenie
zrušené
14205.02.2020WORKSHOP: Tvorba samohodnotiacej správy podľa modelu CAFCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava školenie
zrealizované
14130.01.2020WORKSHOP: Manažérstvo a meranie kvality služieb v organizáciách verejnej správyCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava školenie
zrealizované
10920.11.201916. konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednostiHotel Saffron, Radlinského 27, 811 07 Bratislava školenie
zrealizované
8411.11.2019Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - NávodSlovenský hydrometeorologický ústav Jeséniova 14, Bratislava školenie
zrealizované
10805.11.2019Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016CAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
10724.10.2019Workshop: Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vybraných metódCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
10623.10.2019Procesné riadenie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja verejnej správyCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
10222.10.2019Nástroje manažérstva kvalityCAF centrum - ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava školenie
zrušené
10521.10.2019Model CAF a jeho využitie v organizáciách verejnej správyCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
8604.10.2019Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015CAF centrum – ÚNMS SStredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice školenie
zrealizované
8703.10.2019Model CAF a samohodnotenieStredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice školenie
zrealizované
8802.10.2019Model CAF a samohodnotenieStredná odborná škola, Ostrovského 1, 040 01 Košice školenie
zrealizované
8930.09.2019Metód 8 krokov k úspešnej zmeneMestský úrad v Skalici Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica školenie
zrealizované
9030.09.2019Metóda 8 krokov k úspešnej zmeneMestský úrad v Skalici Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica školenie
zrealizované
10426.09.2019Workshop: Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vybraných metódÚNMS SR - CAF centrum (2. posch.), Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava školenie
zrealizované
9418.09.2019Princípy a prínosy procesného riadenia v službáchMestské centrum sociálnych služieb Modra Súkenícka 4, 900 01 Modra školenie
zrealizované
9311.09.2019Metóda 8 krokov k úspešnej zmeneOkresný súd Košice II Štúrova 29, Košice školenie
zrealizované
10310.09.2019Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - NávodCAF centrum - ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava školenie
zrealizované
9210.09.2019SWOT analýza ako nástroj zlepšovaniaŠtátna vedecká knižnica v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum Pribinova 1, Košice školenie
zrealizované
9109.09.2019SWOT analýza ako nástroj zlepšovaniaŠtátna vedecká knižnica v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum Pribinova 1, Košice školenie
zrealizované
10105.09.2019Školenie - Manažérstvo zmenyCAF centrum - ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava školenie
zrealizované
10004.09.2019Manažérstvo sťažnostíCAF centrum - ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava školenie
zrealizované
9928.08.2019Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava školenie
zrušené
9608.08.2019Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava školenie
zrealizované
7717.07.2019Metóda 8 krokov k úspešnej zmeneMestský úrad Nové Zámky Hlavné nám. 10, 940 02 Nové Zámky školenie
zrealizované
6627.06.2019Manažérstvo sťažnostíCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
7426.06.2019Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015Mestský úrad Topoľčany Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 TopoľčanyCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
7325.06.2019Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015Mestský úrad Topoľčany Nám. M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany školenie
zrealizované
6525.06.2019Metóda 8 krokov k úspešnej zmeneCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
6420.06.2019SWOT analýza ako nástroj zlepšovaniaCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
6319.06.2019Norma ISO 3100:2018 Manažérstvo rizika - NávodCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
7218.06.2019Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej Mlynská ulica 240/75, 930 21 Jahodná školenie
zrealizované
7114.06.2019Seminár Model CAF alebo norma ISO 9001 pre stredné školy?Úrad Košického samosprávneho kraja Námestie Maratónu mieru 1, Košice školenie
zrealizované
7013.06.2019Seminár Model CAF alebo norma ISO 9001 pre stredné školy ?Úrad Košického samosprávneho kraja Námestie Maratónu mieru 1, KošiceCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
6913.06.2019Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016Pôdohospodárska platobná agentúra Hraničná 12, 815 26 školenie
zrealizované
6807.06.2019Model CAF a samohodnotenieReštaurácia Beskyd (prevádzka Strednej odbornej školy obchodu a služieb Čadca) Staničná 192/7, 022 01 Čadca školenie
zrealizované
6205.06.2019Model CAF a jeho využitie v organizáciách verejnej správyCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
6104.06.2019Model CAF a jeho využitie v organizáciách verejnej správyCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
6703.06.2019Seminár Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001Mestký úrad martin, S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin školenie
zrealizované
5930.05.2019Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016Slovenská národná knižnica v Martine Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin školenie
zrealizované
14030.05.2019Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016Slovenská národná knižnica v Martine Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin školenie
zrealizované
5629.05.2019Model CAF a jeho využitie v organizáciách verejnej správyCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
5829.05.2019Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 školenie
zrealizované
5527.05.2019Metóda 8 krokov k úspešnej zmeneCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
5422.05.2019Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015CAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
5720.05.2019Model CAF a samohodnotenieDomov seniorov Lamač Na barine 5, 841 05 Bratislava školenie
zrealizované
5320.05.2019SWOT analýza ako nástroj zlešovaniaCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
5216.05.2019Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016CAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
5106.05.2019Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016CAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
4425.04.2019Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016CAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
4524.04.2019Akreditácia a jej medzinárodný kontext, pridaná hodnota akreditačnej značkyCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
4317.04.2019Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015CAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
4216.04.2019Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015CAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
4115.04.2019Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015CAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
3226.03.2019Školenie model CAFCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
3119.03.2019Využitie modelu CAF v organizáciách miestnej samosprávyCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
1121.01.2019Školenie garantov a metodikov modelu CAF prvej implementačnej etapyCAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 školenie
zrealizované
110.12.2018Konferencia: 15. Medzinárodná konferencia o kvalite a spoločenskej zodpovednostiHotel Bratislava, Bratislava školenie
zrealizované
001.01.2018(TOTO JE VZOR) CAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava PRIHLÁSIŤ SA
najneskôr do
PROGRAM


Podrobnosti k
AKTUÁLNE PRIPRAVOVANÝM
VZDELÁVACIÍM AKTIVITÁMPočet školení: 1


Názov školenia:
Termin: od 01.01.2018 do 01.01.2018
Čas: od 08:30 do 17:00 h
Kapacita: 20
Cieľová skupina: (TOTO JE VZOR) zamestnanci VS zaoberajúci sa agendou projektov EŠIF.
Zaradenie: CAF centrum - vzdelávanie
Miesto: (TOTO JE VZOR) CAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Lektor:
Popis školenia: (TOTO JE VZOR) Účasťou na školení Projektové riadenie pre začiatočníkov nadobudnete základné zručnosti z oblasti projektového a finančného riadenia projektov financovaných z EŠIF. Po jeho absolvovaní budete schopní samostatne vytvoriť harmonogram projektu, rozpočet projektu ako aj zostaviť ten správny projektový tím podľa preferencií a cieľov Vami realizovaného projektu.
Program na stiahnutie
(ID VA: 0)PRIHLÁSIŤ SA
najneskôr do