PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE
Názov školenia: Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016
Dátum: 28.08.2019
Čas: od: 09:00 - do: 17:30 hod
Kapacita:18
Cieľová skupina:manažéri a zamestnanci organizácií verejnej správy
Adresa:ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Lektor:Ing. Vladimíra Duníková
Kľúčové obsahové zameranie školenia:
- čo je to korupcia, vplyvy a dopady na organizáciu,
- prečo riešiť problém korupcie,
- čo je norma ISO 37001:2016, prečo bola vydaná,
- aká je štruktúra normy, ako je v norme zadefinovaný pojem \"korupcia\" a ostatné termíny,
- komentovaný výklad požiadaviek normy,
- ako implementovať požiadavky normy.
Ľutujeme, ale prihlasovanie na školenie je uzavreté.