PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE
Názov školenia: Systém manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016
Dátum: 05.11.2019
Čas: od: 08:30 - do: 17:00 hod
Kapacita:18
Cieľová skupina:zamestnanci organizácií verejnej správy
Adresa:CAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05
Lektor:Ing. Vladimíra Duníková
Kľúčové obsahové zameranie školenia:
Dozviete sa:
- čo je to korupcia, vplyvy a dopady na organizáciu,
- prečo riešiť problém korupcie,
- čo je norma ISO 37001:2016, prečo bola vydaná,
- aká je štruktúra normy, ako je v norme zadefinovaný pojem \\\\\\\\\\\\\\\"korupcia\\\\\\\\\\\\\\\" a ostatné termíny,
- komentovaný výklad požiadaviek normy,
- ako implementovať požiadavky normy.
Ľutujeme, ale prihlasovanie na školenie je uzavreté.