PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE
Názov školenia: Procesné riadenie ako nástroj trvalo udržateľného rozvoja verejnej správy
Dátum: 23.10.2019
Čas: od: 08:30 - do: 17:00 hod
Kapacita:20
Cieľová skupina:zamestnanci verejnej správy
Adresa:CAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05
Lektor:Ing. Ondrej Železník
Kľúčové obsahové zameranie školenia:
Zadefinovanie vzťahu medzi kvalitou a procesmi,
dôvody použitia procesného riadenia v organizáciách verejnej správy,
úloha strategického riadenia a rozhodovania v procesnom riadení,
riziká a ich riadenie, ako robiť organizačné zmeny.
Ľutujeme, ale prihlasovanie na školenie je uzavreté.