PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE
Názov školenia: Model CAF a jeho využitie v organizáciách verejnej správy
Dátum: 21.10.2019
Čas: od: 08:30 - do: 17:00 hod
Kapacita:18
Cieľová skupina:zamestnanci VS
Adresa:CAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05
Lektor:Ján Čupka
Kľúčové obsahové zameranie školenia:
Účasťou na školení získate detailný pohľad na Model CAF - pohľad na príklady, väzby medzi kritériami a subkritériami. Ukážeme si projekt implementácie modelu CAF (implementačný plán, komunikačný plán, plán vzdelávania). Účastníci získajú okrem teoretických vedomostí aj nevyhnutné zručnosti pre interné posudzovanie samohodnotiacej správy - slovné a bodové hodnotenie, konsenzus míting.
Ľutujeme, ale prihlasovanie na školenie je uzavreté.