PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE
Názov školenia: Workshop: Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vybraných metód
Dátum: 26.09.2019
Čas: od: 09:00 - do: 17:30 hod
Kapacita:18
Cieľová skupina:organizácie verejnej správy
Adresa:ÚNMS SR - CAF centrum (2. posch.), Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Lektor:doc. Ing. Katarína Buganová, PhD.
Kľúčové obsahové zameranie školenia:
- analýza interného prostredia a zdrojov organizácie,
- analýza externého prostredia organizácie,
- identifikácia silných a slabých stránok,
- identifikácia príležitostí a hrozieb,
- postup vytvárania opatrení na odstraňovanie hrozieb a využívanie príležitostí.
Pre prihlásenie na školenie, prosíme vyplniť registračné údaje a svoju e-mailovú adresu, na ktorú Vám zašleme potvrdenie o zaevidovaní Vašej prihlášky v systéme.
* povinné polia. Pri vyplňovaní formulára používajte diakritiku.

I. Údaje o Vašej organizacií: (prosím vyplniť)

Názov organizácie: *IČO:

Adresa organizácie:
Ulica: *Kraj / Okres:
PSČ:
Mesto: *

II. Údaje o učastníkoch školenia: (prosím vyplniť)

 1. osoba
Pracovný/služobný e-mail:*
Meno:*
Priezvisko:*
Titul pred:
Titul za:
Telefón:

* Prehlasujem, že osobné údaje účastníka vzdelávacej aktivity (zamestnanca organizácie) sú poskytnuté podľa § 78 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. V inom prípade poskytnutia osobných údajov ako podľa § 78 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov (t.j. v prípade poskytnutia osobných údajov inej osoby ako zamestnanca organizácie) prehlasujem, že osobné údaje účastníka vzdelávacej aktivity sú poskytnuté na základe súhlasu účastníka vzdelávacej aktivity, ktorým organizácia disponuje.

Mám záujem o informácie týkajúce sa aktuálnych noviniek a vzdelávacích aktivít CAF centra.

Informácia o Ochrane osobných údajov účastníkov.

PDF