PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE
Názov školenia: Norma ISO 31000:2018 Manažérstvo rizika - Návod
Dátum: 10.09.2019
Čas: od: 09:00 - do: 17:30 hod
Kapacita:18
Cieľová skupina:zamestnanci VS zaoberajúci sa rizikami
Adresa:CAF centrum - ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Lektor:Ing. Vladimíra Duníková
Kľúčové obsahové zameranie školenia:
Súčasťou školenia je komentovaný výklad odporúčaní normy ISO 31000:2018. Po jeho absolvovaní budete schopní samostatne zostaviť Register rizík a ďalej spravovať, identifikovať, analyzovať a hodnotiť riziká, ako aj použiť nástroje a techniky pre posudzovanie rizík.
Ľutujeme, ale prihlasovanie na školenie je uzavreté.