PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE
Názov školenia: Školenie - Manažérstvo zmeny
Dátum: 05.09.2019
Čas: od: 09:00 - do: 17:30 hod
Kapacita:18
Cieľová skupina:zamestnanci verejnej správy
Adresa:CAF centrum - ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Lektor:doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
Kľúčové obsahové zameranie školenia:
- prečo sú zmeny nevyhnutné, aká je typologizácia zmien vo verejnej správe a postoje ľudí k zmene
- ako súvisí manažérstvo zmien z manažérstvom kvality
- ako je manažérstvo zmien metodicky a normalizačne podporované
- ako sa majú zmeny v organizáciách verejnej správy pripravovať
- ako efektívne realizovať zmeny, vyhodnocovať ich dopady a efektívnosť manažérstva zmien
Pre prihlásenie na školenie, prosíme vyplniť registračné údaje a svoju e-mailovú adresu, na ktorú Vám zašleme potvrdenie o zaevidovaní Vašej prihlášky v systéme.
* povinné polia. Pri vyplňovaní formulára používajte diakritiku.

I. Údaje o Vašej organizacií: (prosím vyplniť)

Názov organizácie: *IČO:

Adresa organizácie:
Ulica: *Kraj / Okres:
PSČ:
Mesto: *

II. Údaje o učastníkoch školenia: (prosím vyplniť)

 1. osoba
Pracovný/služobný e-mail:*
Meno:*
Priezvisko:*
Titul pred:
Titul za:
Telefón:

* Prehlasujem, že osobné údaje účastníka vzdelávacej aktivity (zamestnanca organizácie) sú poskytnuté podľa § 78 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. V inom prípade poskytnutia osobných údajov ako podľa § 78 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov (t.j. v prípade poskytnutia osobných údajov inej osoby ako zamestnanca organizácie) prehlasujem, že osobné údaje účastníka vzdelávacej aktivity sú poskytnuté na základe súhlasu účastníka vzdelávacej aktivity, ktorým organizácia disponuje.

Mám záujem o informácie týkajúce sa aktuálnych noviniek a vzdelávacích aktivít CAF centra.

Informácia o Ochrane osobných údajov účastníkov.

PDF