PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE
Názov školenia: Školenie - Manažérstvo zmeny
Dátum: 05.09.2019
Čas: od: 09:00 - do: 17:30 hod
Kapacita:18
Cieľová skupina:zamestnanci verejnej správy
Adresa:CAF centrum - ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Lektor:doc. Ing. Miroslav Hrnčiar, PhD.
Kľúčové obsahové zameranie školenia:
- prečo sú zmeny nevyhnutné, aká je typologizácia zmien vo verejnej správe a postoje ľudí k zmene
- ako súvisí manažérstvo zmien z manažérstvom kvality
- ako je manažérstvo zmien metodicky a normalizačne podporované
- ako sa majú zmeny v organizáciách verejnej správy pripravovať
- ako efektívne realizovať zmeny, vyhodnocovať ich dopady a efektívnosť manažérstva zmien
Ľutujeme, ale prihlasovanie na školenie je uzavreté.