PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE
Názov školenia: Manažérstvo sťažností
Dátum: 04.09.2019
Čas: od: 09:00 - do: 17:30 hod
Kapacita:18
Cieľová skupina:zamestnanci VS zodpovední za riadenie / vybavovanie sťažností
Adresa:CAF centrum - ÚNMS SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Lektor:doc. Ing. Miroslav Hrnčiar PhD.
Kľúčové obsahové zameranie školenia:
Účasťou na školení Manažérstvo sťažností nadobudnete základné zručnosti z oblasti riadenia/vybavovania sťažností. Po jeho absolvovaní budete schopní samostatne vyhodnocovať a zlepšovať systém manažérstva sťažností.
Ľutujeme, ale prihlasovanie na školenie je uzavreté.