PRIHLÁŠKA NA ŠKOLENIE
Názov školenia: Workshop: Analýza súčasného stavu organizácie prostredníctvom vybraných metód
Dátum: 24.10.2019
Čas: od: 08:30 - do: 17:00 hod
Kapacita:18
Cieľová skupina:organizácie verejnej správy
Adresa:CAF centrum – ÚNMS SR (2. poschodie) Štefanovičova 3, 810 05
Lektor:doc. Ing. Katarína Buganová, PhD.
Kľúčové obsahové zameranie školenia:
- analýza interného prostredia a zdrojov organizácie,
- analýza externého prostredia organizácie,
- identifikácia silných a slabých stránok,
- identifikácia príležitostí a hrozieb,
- postup vytvárania opatrení na odstraňovanie hrozieb a využívanie príležitostí.
Ľutujeme, ale prihlasovanie na školenie je uzavreté.